Artikler

Generalforsamling 11-02

Detaljer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2012 Kl. 15:00 i klubhuset (Biblioteksvej 60B)
Dagsorden er i henhold til vedtægterne følgende:
1.Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt
ad. 5. sekretær Morten Andersen og formand Jens Mortensen, blev ekstraordinært valgt ind sidste år,
men kun for ét år, da disse to poster er på valg i lige år. Begge modtager genvalg.
I øvrigt modtager alle øvrige bestyrelsesmedlemmer der er valgt for ét år ad gangen genvalg.
Efter generalforsamlingen vil foreningen gerne være vært ved lidt forplejning (måske forloren skildpadde),
men for at deltage heri, er det nødvendigt med tilmelding i Hvidovre Sport tlf. 36 75 13 15.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen

   
© ALLROUNDER