Artikler

Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag den 08/02 2014 Kl. 15:00

Detaljer

Indkaldelse

til ordinær generalforsamling lørdag den 8. februar 2014
Kl. 15:00
i klubhuset (Biblioteksvej 60B)

Dagsorden er i henhold til vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt

ad. 5. Formand Jens Mortensen og sekretær Morten Andersen er på valg.
Begge modtager genvalg.
I øvrigt modtager alle øvrige bestyrelsesmedlemmer der er valgt for ét år ad gangen genvalg. Efter generalforsamlingen vil foreningen gerne være vært ved lidt forplejning (måske forloren
skildpadde), men for at deltage heri, er det nødvendigt med tilmelding i Hvidovre Sport tlf. 36 75 13 15.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

   
© ALLROUNDER