Bowie Sommer fangster.

Detaljer

Jan Bowie Rasmussen

bb

Hornfisk
Længde cm.      70
Vægt kg.            0,610
Agn.                   gennemløber
Sted.                  Hammer havn

Navn.
Fiskens art        Torsk
Længde cm.      96
Vægt kg.            7,0
Agn.                   Pirk
Sted.                 Bornholm vest for hammeren

Fiskens art    Gedde
Længde cm.    49
Vægt kg.    1,1
Agn.    orm
Sted.    Poppelsøen

btorsk

bgedde

 

 

Havde en god dag ved Tryggevælde å, fik flere aborrer og en skalle. mine kammarater fik også flere aborrer og en Rimte, min nabo havde en stor aborre på og den var helt inde til kanten og så skete det som sædvanligt at linen sprang.

Fiskens art    Aborre
Længde cm.    39
Vægt kg.    0,300
Agn.    orm
Sted.    Tryggevælde Å
 
 
Fiskens art Skalle
Længde cm. 16
Vægt kg. 0,130
Agn. orm
Sted. Tryggevælde Å
 
 
 
   
Stevns 27-4-12 005150.png
   
© ALLROUNDER